V podjetju smo se vse od svoje ustanovitve leta 1976 ukvarjali z izdelavo izpušnih sistemov za osebna vozila, motorna vozila, motorna in mikro lahka letala, lahka tovorna vozila in kmetijske stroje. Zaradi visokih zmožnosti proizvodnih kapacitet smo postopoma preusmerili fokus na cevarno in njene produkte, predvsem na ograje in njihove elemente.
Vse ograje so izdelane iz kakovostne pločevine prevlečene z aluminijem. V zadnjih letih smo se opremili z novo proizvodno opremo, kar nam omogoča visoko kakovost proizvodov. V želji po širjenju ponudbe smo v letu 2004 dejavnost razširili še z proizvodnjo tenko stenskih preciznih šivnih cevi, namenjenih za vsestransko uporabo. Cevi so lahko aluminizirane ali cinkane, izdelane po standardu EN 10305-3I. Imajo okrogel presek. Naše cevi se uporabljajo za proizvodnjo izpušnih sistemov, izdelavo različnih konstrukcij (rastlinjaki, nadstreški, ograje, šotori, hale..) ter za pohištveno industrijo. Zaradi vse večjega osvajanja novih izdelkov in s tem potreb po novih orodjih, smo opremili tudi lastno orodjarno, ki zadovoljuje potrebe po orodjih in delovnih pripravah.

Poslanstvo podjetja

Podjetje bo zastavljene cilje dosegalo z zagotavljanjem kvalitetnega dela v proizvodnih in storitvenih dejavnostih s spoštovanjem rokov izdelave in s konkurenčnimi cenami. Skušali bomo spoznati resnične potrebe naših kupcev in temu ponuditi najboljšo ponudbo ograj in njihovih elementov, ter kakovostnih cevi. S poslovnimi partnerji bomo vzpostavljali odkrite in trajne odnose na temelju upoštevanja obojestranskih interesov.
Naš končni cilj je zagotoviti življenjsko in razvojno sposobnost podjetja. To pomeni stalno negovati obstoječe in ustvarjati nove potenciale podjetja. Zagotavljali bomo primerno informiranje delavcev in ostalega okolja v katerem deluje podjetje. Prav tako želi naše podjetje še povečati zavest in skrb za človeka vključno z varovanjem zdravja ter skrbjo za okolje in naravo, ki nas obkroža.

Vizija podjetja

V našem podjetju sledimo viziji: Postati najbolj zanesljiva ter okolju prijazna družba na področju izdelave ograjnih sistemov ter kakovostnih cevi, ki s pomočjo strokovnega kadra na visokem tehničnem nivoju svojim sedanjim in potencialnim kupcem zagotavlja kvalitetne izdelke ter storitve po konkurenčnih cenah. Za uresničitev zastavljene vizije podjetja pa je bistven nadaljnji razvoj in obstoj podjetja. Cilj našega podjetja je dvigniti kakovost naših izdelkov ter opravljenih storitev, pridobiti čim več kvalitetnih referenc ter doseči prepoznavnost tako doma, državah bivše Jugoslavije, kot tudi širše.
Zato si bomo prizadevali spoznati potrebe ter želje naših kupcev, da bomo lahko zadovoljili tudi najzahtevnejše. Naš cilj je dolgoročno in uspešno sodelovanje s poslovnimi partnerji.